استخر

فیلتر تصفیه استخر WTF

برند : WATER TECHNOLOGIES ایتالیا
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش: ۱ سال

فیلتر تصفیه استخر ECOSTAR

برند : ATLAS ترکیه
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش: ۱ سال

پمپ تصفیه استخر WPOOL

برند : WATER TECHNOLOGIES ایتالیا
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش: ۱ سال

سیلیس فیلترشنی

برند : MEGA CLEAR ایران

فیلتر تصفیه استخر

برند: Aqua Technix آلمان
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش:۴ سال

پمپ تصفیه استخر سری Aqua Master

برند: Aqua Technix آلمان
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش:۴ سال

برند : piscimar اسپانیا