تجهیزات جانبی استخر

دستگاه PH متر دیجیتال

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

لوازم جانبی استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

کلرزن زن

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

مشخصات اسکیمر E-12NORM

برند : IML اسپانیا

اسکمیر استخر E-010

برند : IML اسپانیا

اسکیمر استخر

برند : IML اسپانیا