تجهیزات جانبی استخر IML

مشخصات اسکیمر E-12NORM

برند : IML اسپانیا

اسکمیر استخر E-010

برند : IML اسپانیا

اسکیمر استخر

برند : IML اسپانیا

کلرزن خطی استخر

برند : ساخت کشور اسپانیا

تنظیم کننده سطح آب

برند : IML اسپانیا