تجهیزات نگهداری استخر KOKIDO

دستگاه PH متر دیجیتال

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

لوازم جانبی استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

کلرزن زن

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

پکیج لوازم نگهداری استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

سر جارو استخر سری Evolution

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

برس شستشو استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ