نکات مهم انتخاب انواع جاروی استخر:

جاروی استخر از وسایل جانبی برای تمیز نگه داشتن آب استخر می باشد که جهت جمع آوری مواد معلق و ته نشین شده در آب استخر را دارد .

با استفاده از جاروی استخر دیگر لازم نیست برای از بین بردن جلبک هایی که در دیواره ها و کف استخر می باشد و یا هر نوع آلودگی که ته نشین شده و توسط کفشور جمع آوری (در استخرهایی که دارای مدار تصفیه می باشند) نگردیده است ، آب استخر را خالی کنید .

جاروی استخری وسیله ای است که باید از آن در کلیه استخرها چه با وجود مدار تصفیه چه بدون مدار تصفیه حتما بایستی استفاده نمود.

انواع جاروهای استخر کوکیدو در مدل های  دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک (جاروی رباتیک) و با کاربردهای مختلف ساخته و به بازار ارائه گردیده اند.

کاتالوگ جاروی استخری کوکیدو