روکش استخر Favaretti

روکش های استخر Favaretii  ایتالیا

با پوشش های استخر Favaretti group مزایای بسیاری بدست می آورید و میانگین هزینه های نگهداری استخر شما تا ۳۵ درصد کاهش می یابد که این مزایا به شرح ذیل است:

  • ۱-از بین رفتن تبخیر آب تا ۹۸%+
  • ۲-بیش از ۵۰% کاهش مصرف انرژی،شما میتوانید هزینه های گرمایشی استخر را کاهش دهید
  • ۳-کاهش استفاده از برق و هزینه های آن با کم کردن زمان فیلتراسیون/پمپ تا ۵۰%
  • ۴-کاهش مواد شیمیایی مصرف شده تا ۳۰%
  • ۵-کاهش آلودگی باقی مانده و حفظ آب (جلوگیری از ورود گرد و غبار)
  • ۶-کاهش زمان تمیز کردن
روکش استخر سری Cristal Ball

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخر سری Air tex

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخر سری PVC

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخرسری Supertex

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخر سری Ivertex

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخر سری Retintex

برند : فاوارتی ایتالیا

روکش استخر سری Pooltex

برند : فاوارتی ایتالیا