• فارسی
 • 021-41572

  تلفن مشاوره و سفارش

  تجهیزات تمیز کننده استخر KOKIDO

  جاروی روباتیک استخری E-Klean

  برند : کوکیدو هنگ کنگ

  جارو استخر قابل شارژ Telsa-10

  برند : کوکیدو هنگ کنگ

  Leaf Canister

  برند : کوکیدو هنگ کنگ

  جاروی اتوماتیک استخر Zap Vac

  برند : کوکیدو هنگ کنگ

  جاروی اتوماتیک استخر Dipper Max

  برند : کوکیدو هنگ کنگ

  جاروی رباتیک استخری Turbo Trak

  برند : کوکیدو هنگ کنگ