بلاگ میراب آرین | جدید ترین مقالات در ارتباط با صنعت استخر و اسپا و لوله اتصالات

گرمایش آب استخر
بلاگ
Maryam Jahangiri

گرمایش آب استخر

• محدوده‌ی دمایی آب استخرهای شنا
• کنترل دما در استخرهای شنا
• بهره ها و تلفات گرمایی استخرهای شنا
• محاسبه ظرفیت گرمایی مورد نیاز
• روش های صرفه جویی در مصرف انرژی

ادامه مطلب »
بار رطوبتی استخر شنا
بلاگ
Maryam Jahangiri

محاسبات بار رطوبتی استخر شنا

• منابع بار رطوبتی استخرهای شنا
• عوامل موثر بر بار رطوبتی استخرهای شنا
• محدوده‌ی مجاز رطوبت استخرهای شنا
• روش های کنترل رطوبت در استخرهای شنا
• محاسبه بار رطوبتی استخرهای شنا

ادامه مطلب »
آناتومی استخر شنا
بلاگ
Maryam Jahangiri

آناتومی استخر

• استخرهای روکار و توکار
• منبع آب استخر: آب شهر یا آب چاه
• آلاینده‌های رایج آب استخر
• خط مکش سیستم فیلتراسیون استخر
• خط دهش سیستم فیلتراسیون استخر

ادامه مطلب »
کاربرد سیستم ازن-UV برای گندزدایی آب استخر
بلاگ
Maryam Jahangiri

UV و ازن: یک ترکیب رویایی

• مزایای سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• ساختمان سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• بازگشت سرمایه‌ی سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• کاربرد سیستم‌های ترکیبی UV و ازن برای گندزدایی آب استخر
• رادیکال‌های هیدروکسیل

ادامه مطلب »
تست کیت
بلاگ
Maryam Jahangiri

شیمی آب

• تعادل پارامترهای شیمیایی آب
• مواد شیمیایی استخری
• اثرات عدم تعادل pH آب استخر
• اثرات عدم تعادل قلیائیت کل آب استخر
• اثرات عدم تعادل سختی آب استخر

ادامه مطلب »
گندزدایی آب استخر شنا
بلاگ
Maryam Jahangiri

گندزدایی آب در استخرهای شنا

• اهمیت گندزدایی آب استخر
• پارامترهای باكتريولوژيكي آب استخرهاي شنا
• پارامترهای فيزيكي و شيميايي آب استخرهاي شنا
• ماده‌ی گندزدای کلر
• کلرزن نمکی

ادامه مطلب »
گندزدایی استخر با کلر
بلاگ
Maryam Jahangiri

گندزدایی استخر با کلر

• انواع کلر برای گندزدایی آب استخر
• محدوده‌ی مجاز کلر آب استخر
• واکنش کلر در آب استخر
• عوامل موثر بر میزان اثرگذاری کلر
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر

ادامه مطلب »
بهترین سیستم گندزدایی استخر
بلاگ
Maryam Jahangiri

بهترین سیستم گندزدایی استخر

• نقاط ضعف ماده‌ی گندزدای کلر
• اهمیت گندزدایی دو مرحله‌ای آب استخر
• انواع سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• بهترین سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• مزایای سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی

ادامه مطلب »
انواع جلبک های استخری
بلاگ
Maryam Jahangiri

کنترل جلبک استخری

• انواع جلبک استخری
• از بین بردن جلبک با استفاده از مواد شیمیایی
• از بین بردن جلبک با استفاده از سیستم UV
• مزایای گندزدایی آب با اشعه‌ی UV
• تاثیر اشعه‌ی UV بر TDS آب استخر

ادامه مطلب »
مقادیر مناسب کلر و pH آب استخر​
شیمی آب و سیستم‌های گندزدایی
Maryam Jahangiri

شناخت pH و ORP

• تعریف pH
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر
• تعریف ORP
• رابطه‌ ORP با مواد گندزدای موجود در آب استخر
• محاسبه‌ی ORP

ادامه مطلب »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp