نصب پمپ استخر

نصب-پمپ-استخر

در نصب پمپ استخر بايد دقت كرد طوريكه محفظه پمپ در زير سطح تراز آب استخر قرار گرفته باشد (فشار مثبت) و پروانه آن كاملا در آب غوطه ور شود. همچنين محل استقرار پمپ حتي الامكان نزديك استخر بوده و پمپ ها بايد روى پايه بتنى نصب، تراز و محكم شوند. هر گونه ناترازى پمپ با قرار دادن فاصله پركن در زير پمپ يا موتور، اصلاح مى شود. چنان چه پمپ در محلى نصب شود كه لازم باشد سر و صداى ناشى از ارتعاش پمپ محدود گردد، سراسر فونداسيون پمپ بايد روى بالشتك چوب پنبه اى قرار داده شود. اين فونداسيون بتنى بايد با چنان ابعادى ساخته شود كه وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد. پمپ مى بايد تا حد ممكن نزديك استخر و زير خط سطح آب استخر نصب گردد. اين اقتصادى ترين حالت پمپ بوده و غوطه ورى دائمى پره هاى پمپ را اطمينان مى دهد. على رغم آنكه پمپ هاى متناوب (سيلندر- پيستونى) قادرند دبى و هد مورد نياز را تامين نمايند، نمى بايد در چنين تاسيساتى مورد استفاده قرار گيرند. اين پمپ ها به آب در جريان به سوى فيلتر، يك حركت ضربانى مى دهند كه با آرامش لازم براى يك فيلتراسيون ايده آل مغايرت دارد.

تاسيساتى با يك زوج پمپ موازى، جريان و گردش دائمى آب را به نحو ايده آلى تضمين مى كند. نصب پمپ دوم يا رزرو اين امكان را فراهم مى آورد كه هنگام تعمير يا سرويس يكى از پمپ ها، گردش آب توسط پمپ ديگر بدون وقفه ادامه يابد. همچنين با استفاده از دو پمپ، كل آب سيستم را مى توان ظرف مدت 4 ساعت تخليه نمود. در برخى از سيستم ها به دليل محدوديت نصب پمپ در پايين تر از سطح كف استخر بايد پمپ را در بالا نصب كرد و به وسيله ى سوپاپ هاى كنترل از هوا گرفتن سيستم جلو گيرى كرد. در این حالت باید از پمپی استفاده کرد که دارای ویژگی self-priming باشد. پمپ هاى سانتريفوژ IML اسپانیا پمپ های self-priming هستند.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید