Leaf Canister

Leaf Canister

مشخصات فنی صافی جاروی متصل به اسکیمر Leaf Canister

  • ✔️قابلیت کانکت شدن بین شلنگ های جاروهای دستی و اتوماتیک
  • ✔️قابلیت جمع آوری برگ،شاخه درخت،مو و سایر اجرام موجود در آب قبل از آنکه به داخل پمپ و یا فیلتر استخر وارد شوند
  • ✔️کاهش نیاز به تمیزکردن سبد پیش فیلتر پمپ و کاهش تعداد بک واش فیلتر
  • ✔️افزایش طول عمر پمپ و موتور آن با ممانعت از گرفتگی
  • ✔️دارای مخزن شفاف که باعث میشود بدون نیاز به باز کردن آن از پر بودن مخزن تمیز ککنده مطلع شد
  • ✔️سیستم قفل محکم و ضد آب که با سهولت باز می شود.
نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید