رسوب زدای دستگاه کلرزن نمکی استخر

PM-142 CELNET

محصولی فوق العاده جهت انجام سرویس دوره ای دستگاه کلرزن نمکی و از بین بردن رسوبات روی پیل دستگاه کلر زن نمکی ،بدون آسیب زدن به روکش محافظ روی پیل در مدت زمان ده دقیقه

روش استفاده:

  • محلول را به داخل بک ظرف استوانه ای شکل مانند پارچ بریزید
  • Cell دستگاه کلر زن نمکی را در داخل ظرف به مدت ده دقیقه غوطه ور کنید سپس از داخل ظرف خارج کرده و با آب بشویید
  • درصورت وجود رسوبات مجددا این عمل را تکرار کنید تا بصورت کامل تمیز شود

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!