محلول قلیایی افزایش دهنده PH آب استخر

PM-602 SUBE pH

محصول قلیایی برای افزایش میزان PH آب استخر

میزان مصرف: ۱۰ g/m3 جهت افزایش ۰/۳ میزان PH

روش استفاده:

  • PH آب را با استفاده از تست کیت اندازه‌گیری کنید.
  • به ازای هر متر مکعب از آب، ۴ گرم از پودر را اضافه کنید تا از PH آب به میزان ۰/۲ الی ۰/۴ کاسته شود.
  • در هنگام استفاده پمپ تصفیه می‌بایست روشن باشد.
  • در هنگامی که شوک کلر به آب داده شده یا مواد گندزدا به آب اضافه شده است، از این محصول استفاده نشود.

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!