محلول قلیایی افزایش دهنده PH آب استخر

PM-602 SUBE pH

محصول قلیایی برای افزایش میزان PH آب استخر

میزان مصرف: ۱۰ g/m3 جهت افزایش ۰/۳ میزان PH

روش استفاده:

  • PH آب را با استفاده از تست کیت اندازه‌گیری کنید.
  • به ازای هر متر مکعب از آب، ۴ گرم از پودر را اضافه کنید تا از PH آب به میزان ۰/۲ الی ۰/۴ کاسته شود.
  • در هنگام استفاده پمپ تصفیه می‌بایست روشن باشد.
  • در هنگامی که شوک کلر به آب داده شده یا مواد گندزدا به آب اضافه شده است، از این محصول استفاده نشود.
دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!