PM-603 ABRILLANTADOR PLUS

مواد شیمیایی استخر
  • منعقد کننده قوی جهت افزایش شفافیت آب استخر و بهترین جایگزین برای آلوم(زاج)
  • افزایش کیفیت و عملکرد  فیلتراسیون

میزان مصرف جهت شوک : 3 لیتر به ازای هر 100 متر مکعب

میزان مصرف جهت تزریق با دوزینگ پمپ : 0.2 لیتر به ازای هر متر مکعب از آب استخر در روز

کاتالوگ مواد شیمیایی و شفاف کننده آب استخر

دریافت کاتالوگ PM-603 ABRILLANTADOR PLUS

“با پرفسور پیسیمار نگران آب استخر خود نباشید”

 

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید