PM-607 RESTICLOR

PM-607 RESTICLOR

پس از شوک کلر میزان کلر باقی مانده به بیش از ۳ppm در آب استخر افزایش می یابد، که برای سلامت شناگر مضر است. از این محصول می توان بدون نیاز به تعویض آب، کلر اضافی باقی مانده در آب استخر را حذف نمود. حذف کلر اضافی باقی مانده در آب استخر بدون نیاز به تعویض آب

روش استفاده:

جهت کاهش ۱ppm از کلر باقی مانده به ازای هر متر مکعب از آب استخر ۱.۵ گرم از پودر را به آب اضافه کنید.
fa_IRPersian

جهت دریافت کاتالوگ فرم زیر را پر کنید!