PM-612 SUBE TA

PM-612 SUBE TA

این محصول میزان قلیاییت کلی ( total alkalainity ) در آب استخر را افزایش می دهد و باعث تثبیت تغییرات PH در آب استخر می شود، در نتیجه عملکرد مواد گندزدایی مانند کلر را تضمین مینماید. افزایش میزان قلیاییت کلی ( total alkalainity ) در آب استخر تثبیت تغییرات PH در آب استخر افزایش عملکرد مواد گندزدایی آب استخر مانند کلر استفاده از این محصول به ویژه پس از ساخت استخر و یا انجام عملیات بنایی مانند بندکشی در استخر توصیه میشود.

روش استفاده:

  • در ابتدا قلیائیت (total alkalinity) آب استخر را به وسیل تست کیت اندازه گیری کنید.
  • جهت افزایش ۱۰ppm از قلیائیت به ازای هر مترمکعب از آب استخر ۱۷ گرم از پودر حل شده در آب به آب اضافه میکنیم.
  • قبل از ریختن در آب ابتدا پودر را در یک سطل آب حل کنید و در زمانی که پمپ تصفیه روشن است در قسمت کم عمق استخر بریزید .
  • پس از دوساعت با تست کیت مجددا کنترل کنید رنج قلیائیت بین ۸۰-۱۲۰ppm میباشد.

ویدئوهای کاربردی مرتبط

fa_IRPersian

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!