محلول شفاف کننده آب استخر

PM-634 ALGIKLEAN

این محصول با دو کاربرد از رشد جلبک‌ها در آب جلوگیری می‌کند و باعث شفافیت آب می‌شود.

در ابتدای فصل راه اندازی استخر در صورت سبز بودن استخر در کنار کلرزن نمکی باعث حذف سریع جلبک در آب می‌شود.

امکان استفاده همزمان با شوک کلر

حذف کننده کف و فوم موجود در استخر و جکوزی

بهترین حذف کننده انواع باکتری‌های مدفوعی در آب استخر مانند سودموناس و استافیلوکوکوس

مناسب برای حوضچه آبسرد و جکوزی استخر‌های عمومی جهت حذف باکتری‌های مدفوعی

روش استفاده:

قبل از استفاده با تست کیت میزان فسفات چک شود.

اگر میزان فسفات بیش از ۲۰۰ ppb باشد، جهت کاش آن از PM-675 PHOS-OUT 3XL استفاده کنید.

سپس در زمانی که پمپ تصفیه روشن است محلول را مستقیما در داخل آب بریزید.

در شروع راه اندازی استخر: ۲ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب توصیه می‌شود.

در دوره بهره برداری از استخر: ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب آب در هر ماه توصیه می‌شود.

جهت گندزدایی سطوح از باکتری‌هایی نظیر سودومناس با ۱۰ درصد آب رقیق شود. سپس بر روی سطوح ریخته شده و پس از نیم ساعت با آب شسته شود.

ویدئوهای کاربردی مرتبط

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!