PM-634 ALGIKLEAN

این محصول با دو کاربرد از رشد جلبک ها در آب جلوگیری میکند و باعث شفافیت آب میشود.

در ابتدای فصل راه اندازی استخر در صورت سبز بودن استخر در کنار کلر زن نمکی باعث حذف سریع جلبک در آب میشود.

امکان استفاده همزمان با شوک کلر

حذف کننده کف و فوم موجود در استخر و جکوزی

بهترین حذف کننده انواع باکتری های مدفوعی در آب استخر مانند سودموناس و استافیلوکوکوس

مناسب برای حوضچه آبسرد و جکوزی استخر های عمومی جهت حذف باکتری های مدفوعی

روش استفاده:

قبل از استفاده با تست کیت میزان فسفاات چک شود.

اگر میزان فسفات بیش از ۲۰۰ppb باشد جهت کاش آن از PM-675 PHOS-OUT 3XL استفاده کنید.

سپس در زمانی که پمپ تسویه روشن است محلول را مستقیما در داخل آب بریزید.

در شروع راه اندازی استخر ۲ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب.

در دوره بهره برداری از استخراستفاده از ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب آب در هر ماه توصیه میشود.

جهت گند زدایی سطوح از باکتری هایی نظیر سودومناس با ۱۰ درصد آب رقیق شود سپس بر روی سطوح ریخته شود و پس از نیم ساعت با آب شسته شود

fa_IRPersian

جهت دریافت کاتالوگ فرم زیر را پر کنید!