محلول کاهش دهنده میزان قلیاییت آب

.PM-642 BAJA T.A

این محصول، میزان قلیائیت کل آب استخر (total alkalinity) را کاهش می‌دهد و باعث تثبیت تغیرات PH در آب استخر می‌شود، درنتیجه عملکرد مواد گندزدایی مانند کلر را تضمین می‌نماید. استفاده از این محصول به ویژه پس از ساخت استخر و یا انجام عملیات بنایی مانند بندکشی در استخر توصیه می‌شود.

  • کاهش میزان قلیائیت کل آب استخر (total alkalinity)
  • تثبیت تغییرات PH در آب استخر
  • افزایش عملکرد مواد گندزدایی مانند کلر
  • میزان مصرف : ۲۵ گرم به ازای هر متر مکعب از آب جهت کاهش ۱۰ ppm قلیائیت کل

روش استفاده:

  • در ابتدا قلیائیت (total alkalinity) آب استخر را به وسیله‌ی تست کیت اندازه‌گیری کنید.
  • اگر قلیائیت بالای ۱۵۰ ppm بود، جهت کاهش ۱۰ ppm از قلیائیت به ازای هر متر مکعب از آب استخر ۲۵ گرم را به آب اضافه می‌کنیم.
  • دوز مصرفی را به سه قسمت تقسیم کنید و هر ۶ ساعت یک قسمت را به آب اضافه کرده و قلیائیت را اندازه‌گیری کنید.
  • پودر در تمامی استخر پخش شود و پمپ تصفیه می‌بایست روشن باشد.
  • درهنگام تنظیم قلیائیت، ماده گندزدا کننده به آب اضافه نشود.

ویدئوهای کاربردی مرتبط

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!