.PM-642 BAJA T.A

.PM-642 BAJA T.A

این محصول میزان قلیایت کلی (total alkalinity) در آب استخر را کاهش میدهد و باعث تثبیت تغیرات PH در آب استخر میشود، درنتیجه عملکرد مواد گندزدایی مانند کلر را تضمین مینماید. کاهش میزان قلیایت کلی (total alkalinity) در آب استخر تثبیت تغییرات PH در آب استخر افزایش عملکرد مواد گندزدایی مانند کلر استفاده از این محصول به ویژه پس از ساخت استخر و یا انجام عملیات بنایی مانند بندکشی در استخر توصیه میشود میزان مصرف : ۲۵ گرم به ازای هر متر مکعب از آب جهت کاهش ۱۰ppm قلیایت کل

روش استفاده:

  • در ابتدا قلیائیت (total alkalinity) آب استخر را به وسیل تست کیت اندازه گیری کنید.
  • اگر قلیائیت بالای ۱۵۰ppm بود. جهت کاهش ۱۰ppm از قلیائیت به ازای هر مترمکعب از آب استخر ۲۵ گرم از رابه آب اضافه میکنیم
  • دوز مصرفی را به سه قسمت تقسیم کنید و هر ۶ ساعت یک قسمت را به آب اضافه کرده و قلیائیت را اندازه گیری کنید
  • پودر در تمامی استخر پخش شود و پمپ تصفیه میبایست روشن باشد.
  • درهنگام تنظیم قلیائیت ماده گندزدا کننده به آب اضافه نشود.

ویدئوهای کاربردی مرتبط

fa_IRPersian

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!