PM-643 ULTRA CLEAR

این محصول ایده آل با فرمولی انحصاری برای حذف جلبک های مرده حاصل ازعملیات شوک با کلر ومواد ارگانیکی که موجب ابری شدن و بوی ناخوشایند آب استخرها و جکوزی ها ،بدون نیاز به فیلتراسیون استفاده می شود. سازگار با انواع سیستم های گندزدایی مناسب برای انواع جکوزی و استخرهای آبگرم ،آب درمانی ، ورزش درآب میزان مصرف: ۰.۷۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب از آب

روش استفاده:

  • تصفیه سریع: ۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ مترمکعب پس از شوک کلر به آب استخر اضافه شود.
  • در دوره بهره برداری از استخر میزان ۰.۷۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب هر دوهفته به آب اضافه شود
fa_IRPersian

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!