محلول آب بند استخر PISCIMAR

PM-660 AQUA-STOP

این محصول فوق العاده جهت آب‌بند کردن استخر،حذف نشتی‌های جزیی در دیواره، کف و شبکه لوله‌کشی استخر استفاده می‌شود.

کافی است این محصول را در درون استخر و یا جهت عملکرد بهتر در اسکیمر بریزید. پس از ۲۴ ساعت استخر به طور کامل آب‌بند خواهد شد.

روش استفاده:

  1. پمپ تصفیه را خاموش کنید.
  2. فیلتر تصفیه می‌بایست bypass شود و یا شیر فیلتر بر روی حالت recirculate قرار داده شود. این نکته بسیار مهم است که در هنگام استفاده از این محصول آب نباید وارد فیلتر استخر شود.
  3. به ازای ۶۰ متر مکعب از آب استخر، ۱ لیتر از محصول در داخل اسکیمر ریخته شود.
  4. پس از گذشت ۴۰ دقیقه، پمپ تصفیه روشن شود. دقت کنید که آب نباید از فیلتر عبور کند.
  5. پس از ۲۴ ساعت سطح آب را چک کنید. اگر کم می‌شود مجددا این عملیات را تکرار کنید.
  6. وقتی نشتی برطرف شد، فیلتر را به حالت عادی برگردانید. پس از ۲۴ ساعت می‌توانید در استخر شنا کنید.
دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!