شفاف کننده آب استخر

شفاف کننده آب استخر CAUGULANT

شفاف کننده آب استخر

منعقد کننده قوی جهت افزایش شفافیت

بهبود عملکرد سیستم فیلتراسیون استخر

حلالیت بالا در آب

مایع و بدون بو

دارای دستور العمل میزان مصرف

ویدئوهای کاربردی مرتبط

fa_IRPersian

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!