پروژه های میراب آرین

title-line

پروژه شرکت نفت

پروژه مجموعه ورزشی آترینا کاشان

پروژه های ساختمانی گروه مهندسی صحیح النسب

پروژه استخر – تهران (هتل اسپیناس پالاس)

پروژه جکوزی – تهران

پروژه جکوزی – خوزستان

پروژه سونا – استان تهران

پروژه سونا – تهران ( بیمارستان پیامبران )

پروژه استخر – تهران ( بیمارستان پیامبران )

پروژه استخر – تهران (باشگاه انقلاب )

پروژه استخر – گیلان (پروژه دانشگاه قدير لنگرود)

پروژه روکش استخر ایرانی

پروژه روکش استخر فاوارتی

پروژه سونا – تهران ( هتل اسپیناس پالاس )

پروژه مجموعه ورزشی اُپارک تهران