بوشن مغزی UPVC

بوشن مغزی UPVC جهت اتصال دو لوله یا اتصال با قطرهای یکسان مورد استفاده قرار می گیرد و این اتصال به صورت مغزی ( رو دنده ) می باشد .

(5) [2 رای]