بوشن یکسردنده UPVC

بوشن یکسردنده UPVC جهت اتصال دو لوله یا اتصال با قطرهای یکسان قرار می گیرند. این اتصال یکسردنده یکسرچسب می باشد.

(4) [1 رای]