ترمومتر شناور استخر

برای اندازه گیری و نمایش دمای استخر

نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید