جمع کننده شلنگ استخر

✔️ جمع کننده شلنگ جاروی استخر با دسته استیل از دیگر لوازم جانبی استخر ساخت کمپانی کوکیدو
✔️ راه حل عملی برای جلوگیری از درهم شدن شلنگ در کف استخر و روی زمین می باشد که به راحتی می تواند ۱۵ متر شلنگ را جمع کند