جمع کننده شلنگ استخر

✔️جمع کننده شلنگ جاروی استخر با دسته استیل از دیگر لوازم جانبی استخر ساخت کمپانی کوکیدو
✔️راه حل عملی برای جلوگیری از درهم شدن شلنگ در کف استخر و روی زمین می باشد که به راحتی میتواند ۱۵ متر شلنگ را جمع کن