دریچه چوبی تهویه سونا

دریچه چوبی جهت تهویه هوای اتاق سونا هارویا ساخته شده از چوب با دوام در مقابل حرارت و رطوبت