دسته جارو استخر

دسته جارو استخر تلسکوپی
از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر برند کوکیدو که در سایز ۲٫۴ تا ۴٫۸ متر موجود است.

اطلاعات تکمیلی

دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۷٫۵ متری ELITEGOLD-K452

دسته-جاروی-تلسکوپی-ضخیم-۱٫۴-میلیمتر-۲-تیکه-۷٫۵-متری-ELITEGOLD-K452

دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۴٫۸ متری ELITEGOLD-K401

دسته-جاروی-تلسکوپی-ضخیم-۱٫۴-میلیمتر-۲-تیکه-۴٫۸-متری-ELITEGOLD-K401

دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۳٫۶ متری ELITE-K451

 

دسته-جاروی-تلسکوپی-ضخیم-۱٫۴-میلیمتر-۲-تیکه-۳٫۶-متری-ELITE-K451