دسته جارو استخر تلسکوپی

از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر برند کوکیدو که در سایز ۲٫۴ تا ۴٫۸ متر موجود است .

اطلاعات تکمیلی

✔دسته جاروی تلسکوپی ۲ تیکه 4٫8 متری آبی-K095

✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۲ تیکه ۳٫۶ متری آبی شیاردار-K133

✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم 3 تیکه ۳٫۶ متری آبی -K094

✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم2تیکه 2٫4 متری آبی شیاردار-K134