زانو UPVC چسبی وینوهیدروپول

زانو UPVC چسبی وینوهیدروپول (Vino Hydropool Solvent Cement Elbow) برای تغییر جهت به اندازه ی ۴۵ یا ۹۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

(4.5) [10 رای]
اطلاعات تکمیلی

زانویی قائم 90 درجه (Solvent Cement 90° Elbow)

اتصالی زانویی است که برای تغییر جهت به اندازه 90 درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود. این زانویی UPVC به صورت چسبی به قطرهای 110، 90، 75، 63، 50 و 40 موجود است.

زانویی 45 درجه (Solvent Cement 45° Elbow)

اتصالی زانویی است که برای تغییر جهت لوله با انحراف 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی، تغییر جهت و انحراف 90 درجه ای لوله کشی فاضلاب به وسیله ی زانویی 90 درجه UPVC، احتمال گرفتگی لوله را افزایش می دهد. در چنین مواردی، با بکارگیری دو عدد اتصال زانویی ۴۵ درجه UPVC و یک عدد مغزی، شعاع انحنای تغییر جهت بیشتر می شود. این زانوی UPVC به صورت چسبی و به قطرهای 90، 63 و 50 موجود است.