ست لوازم سونای خشک چوبی

این ست شامل سطح چوبی ، ملاقه چوبی و رطوبت سنج و دماسنج است .