ست لوازم سونای خشک استیل

این ست شامل سطل استیل با دسته چوبی ، ملاقه استیل با دسته چوبی و رطوبت سنج و دماسنج است .

(5) [1 رای]