سنگ هیتر MEGASPA

سنگ هیتر MEGASPA جهت استفاده در هیترهای سونا خشک با بسته بندی 20-18 کیلوگرمی قابل عرضه می باشند .

(4.6) [9 رای]