سیستم EY-POOLS

با استفاده از این سیستم میتوانید استخر خود را به راحتی از راه دور به وسیله تلفن همراه خود کنترل کرده و پارامترها را تنظیم کنید .

اطلاعات تکمیلی
  • اخطار آنلاین : از طریق این سیستم قادر خواهید بود به صورت آنلاین از مشکل سیستم خود آگاه شوید و با یک کلیک مشکل را برطرف نمایید.
  • آماده به کار: با استفاده از این سیستم استخر شما برای استفاده همیشه آماده است.
  • سیستم کامل: تمامی پارامترهای اساسی برای کنترل استخر شما از طریق این سیستم قابل تنظیم هستند.
  • تعمیر آسان: از طریق یک کلیک اساسی ترین پارامترهای کنترل استخر خود را تنظیم کنید.