شیر پروانه UPVC پیمتاش ترکیه

شیر پروانه UPVC پیمتاش ترکیه شیری است با قابلیت چرخش یک چهارم که برای قطع، وصل و تنظیم جریان به کار می رود. شیر پروانه دارای یک دیسک است که بر روی یک شفت چرخان نصب می شود. زمانی که شیر کاملا بسته است، دیسک به طور کامل خط را مسدود می کند و هنگامیکه شیر کاملا باز است، دیسک در راستای جریان سیال قرار می گیرد.

(4.8) [12 رای]
اطلاعات تکمیلی

ویژگی های شیر پروانه UPVC پیمتاش ترکیه

 • وزن سبک
 • سطح صاف و صیقلی بدنه داخلی شیر و در نتیجه افزایش راندمان شیر
 • عدم ایجاد رسوب در قطعات داخلی شیر
 • قابلیت قفل شدن دسته شیر

کاربردهای شیر پروانه UPVC پیمتاش ترکیه

 • استخر
 • پارک های آبی و آکواریوم ها
 • آب آشامیدنی
 • تصفیه آب
 1. OUTER BODY جنس: PP-GF
 2. STEP جنس: PVC-UH
 3. INNER BODYجنس: PVC-UH
 4. INTERNAL BODY SEAL جنس: EPDM
 5. DISC جنس: PVC-UH
 6. SHAFT جنس: STAINLESS STEEL
 7. STOP PIECE جنس:  PP-GF
 8. WHEEL جنس: PP-GF
 9. HANDLE جنس:ABS
 10. LATCH جنس: PP-GF
 11. CAP جنس: PP-GF
 12. WASHER جنس: STAINLESS STEEL
 13. HANDLE COVERجنس: PVC-UH
 14. SCREW جنس: STAINLESS STEEL
 15. UNION NUT جنس: STAINLESS STEEL

شیر-پروانه-UPVC-پیمتاش-ترکیه
اطلاعات-شیر-پروانه-UPVC-پیمتاش-ترکیه

شیر-پروانه-UPVC-پیمتاش-ترکیه