لوازم بازی استخر

بازی های و سرگرمی های استخر شامل :
راکت پینگ پونگی نئوپرن k566

راکت چسبان نئوپرن k599

دیسک بازی k582

توپ فوتبال بزرگ نئوپرن k614

توپ فوتبال بزرگ نئوپرن k614

ست ۳ تایی توپ نئوپرن k654

ست ۳ تایی توپ نئوپرن k654

توپ راگبی بزرگ نئوپرن k613

توپ راگبی بزرگ نئوپرن k613

توپ بازی پرشی سطح آب k573

Set of Neoprene Dive Streamers ,Sticks,Rings-K564

اطلاعات تکمیلی

راکت پینگ پونگی نئوپرن k566 : شامل ۲ عدد راکت و ۲ عدد توپ از جنس pvc ساخته شده از جنس نئوپرن،مقاوم در برابر گرما ، رطوبت ، مواد روغنی

✔️راکت چسبان نئوپرن k599 :شامل ۲ عدد راکت چسبان و ۱ عدد توپ ،قطر راکت ۱۸ سانتیمتر و قطر توپ ۶ سانتیمتر

✔️دیسک بازی k582 : قطر دیسک ۲۱ سانتیمتر ساخته شده از جنس نئوپرن،مقاوم در برابر گرما ، رطوبت ، مواد روغنی ​

✔️توپ فوتبال بزرگ نئوپرن k614 : قطر توپ ۲۱ سانتی متر و ساخته شده از جنس نئوپرن

✔️ست ۳ تایی توپ نئوپرن k654 : شامل ۳ توپ فوتبال ، فوتبال آمریکایی و والیبال ساخته شده از جنس نئوپرن

✔️توپ راگبی بزرگ نئوپرن k613 : قطربزرگ ۳٫۵ سانتیمتر و قطر کوچک ۱۶ سانتی متر و ساخته شده از جنس نئوپرن

✔️توپ بازی پرشی سطح آب k573

✔️Set of Neoprene Dive Streamers ,Sticks,Rings-K564 ساخته شده از جنس نئوپرن شامل ۲ عدد دایو استیک،۲عدد رینگ،۲عدد نوار آفتاب گیر