کیت (KIT Advanced (Redox

این کیت شامل سنسور ORP-REDOX است که با استفاده از آن میتوان میزان کلر را به صورت اتوماتیک و غیر مستقیم اندازه گیری کرد.

(5) [1 رای]