PM-401 ESTABILIZADOR

  • تثبیت کننده کلر و سازگار با هر روش کلرزنی
  • مناسب برای استخرهای روباز در معرض تابش نور مستقیم آفتاب
  • صرفه جویی در مصرف کلر به ویژه در استخرهای عمومی روباز
  • سازگار با هرگونه روش کلرزن نمکی
(4.1) [9 رای]