PM-643 ULTRA CLEAR

  • حذف جلبک های مرده حاصل از عملیات شوک کلر بدون نیاز به فیلتراسیون و در نتیجه جلوگیری از ابری شدن و بوی ناخوشایند آب استخر و جکوزی
  • سازگار با انواع سیستم های گندزدایی
  • مناسب برای انواع جکوزی و انواع استخر های آبگرم، آب درمانی، ورزش در آب
اطلاعات تکمیلی

1 لیتر به ازای هر 100 مترمکعب پس از شوک کلر به آب استخر اضافه شود.

در دوره بهره برداری از استخر میزان 0.75 لیتر به ازای هر 100 متر مکعب هر دوهفته به آب اضافه شود.

نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید