PM121 LINET ACTION

بهترین پاک کننده خط آب ناشی از روغن های برنزه کننده، چربی و ذرات ارگانیک از روی دیواره های استخر. روغن های موجود در آب با تابش آفتاب در استخر های روباز خطوطی سیاهی را روی دیواره استخر ایجاد می کنند. با استفاده از این محصول میتوان کلیه خطوط آب ایجاد شده را پاک کرد.

اطلاعات تکمیلی

اسفنج یا ابر برس دار را به محلول آغشته کرده و خطوط به جا مانده بر روی دیواره استخر را تمیز کنید. درهنگام کار حتما از دستکش لاستیکی (ظرف شویی) استفاده کنید. از تماس محصول با پوست و چشم به شدت اجتناب کنید و در صورت تماس فورا با آب بشویید.