تجهیزات ضدعفونی آب استخر

title-line

محصولات شرکت BEHQ با برند تجاری PISCIMAR در 25 سال گذشته با تمرکز بر حفظ کیفیت آب استخر تکمیل کننده روش های تصفیه و گندزدایی آب بوده است . با تکیه بر بخش بزرگ تحقیق و توسعه خود جهت کنترل و یا حذف تمامی مشکلات آب که شامل آلاینده های میکروبی، فیزیکی و شیمیایی می باشد موفق به ارائه ماد ه ای اختصاصی شده است .

با توجه به یکسان نبودن کیفیت آب در مناطق مختلف جغرافیایی می توان به کمک محصولات پیسیمار بدون نیاز به تعویض آب استخر کیفیت و شفافیت متناسب با استانداردهای کیفی آب استخر را تامین نمود .