روکش استخر Favaretti

title-line

با پوشش های استخر Favaretti group مزایای بسیاری بدست می آورید و میانگین هزینه های نگهداری استخر شما تا ۳۵ درصد کاهش می یابد که این مزایا به شرح ذیل است:

  • از بین رفتن تبخیر آب تا ۹۸%+
  • بیش از ۵۰% کاهش مصرف انرژی،شما میتوانید هزینه های گرمایشی استخر را کاهش دهید
  • کاهش استفاده از برق و هزینه های آن با کم کردن زمان فیلتراسیون/پمپ تا ۵۰%
  • کاهش مواد شیمیایی مصرف شده تا ۳۰%
  • کاهش آلودگی باقی مانده و حفظ آب (جلوگیری از ورود گرد و غبار)
  • کاهش زمان تمیز کردن