شفافیت آب یکی از دغدغه های صاحبان استخر و اسپا است و یکی از راه حل های پاسخگویی به این دغدغه، تقویت سیستم فیلتراسیون آب است. سیلیس شیشه ای تصفیه آب استخر MEGAPOOL (CLEAR) به واسطه ی ویژگی های منحصر به فرد خود، راندمان فیلتراسیون آب استخر و جکوزی را افزایش داده و با جذب ذرات بزرگتر از 3 میکرون که با چشم دیده می شوند، شفافیت آب استخر و جکوزی را تضمین می کند.