نردبان استخر

title-line
با توجه به اینکه نردبان های استخری به منظور سهولت بیرون آمدن شناگران از کاسه استخر نصب می شوند، در انتخاب آنها باید به جنس بدنه، طول عمر و زیبایی ظاهری دقت کنیم. در استخرهای خصوصی با طول بیشتر از ۱۰ متر، از دو نردبان و در استخرهایی که طول آنها از ۱۰ متر کمتر باشد، از یک نردبان استفاده می شود.