کلرزن نمکی استخر BSPOOL

title-line

گندزدایی آب استخر توسط کلرزن نمکی استخر BSPOOL شما را قادر می‌سازد که استخرتان را بطور کامل و بدون استفاده از مواد شیمیایی گندزدایی کنید .

استفاده از سیستم های کلرزن نمکی یکی از روش های نوین گندزدایی آب استخر است. در این روش، واکنش الکترولیزی ساده‌ای اتفاق می‌افتد که طی آن نمک تجزیه شده و هیپوکلریک اسید تشکیل می‌شود. هیپوکلریک اسید، یک میکروب کش بسیار قوی است و تمام میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد. در این سیستم، نیازی به اضافه کردن نمک نیست چرا که در این چرخه، نمک احیا می‌شود و تنها در صورت تخلیه بخشی از آب استخر و یا کم شدن غلظت نمک به دلیل پسشویی متعدد فیلتر، پس از چندین ماه نیاز به اضافه کردن درصدی نمک به آب می‌باشد.

کمپانی BSV در سال 1984 تاسیس شده است و بیش از 30 سال است که در حوزه محصولات الکترونیکی، گندزدایی آب استخر و روشنایی استخر فعالیت دارد .

بخش BSPOOL  این کمپانی در زمینه گندزدایی آب استخر مشغول به فعالیت است .تمامی مراحل طراحی و ساخت این محصولات در بارسلونای اسپانیا و مطابق با قوانین و استاندارد های اروپایی و جهانی انجام می پذیرد.