گریل استخر

title-line

یکی از روش هایی که در استخرها برای جلوگیری از جمع شدن آب در اطراف استخر استفاده می شود شبکه های گاتر می باشند . کانال های گاتر آب را به سیستم تصفیه استخر بر می گردانند . جهت پوشاندن این شبکه از گریل استفاده می شود .

لازم به ذکر است که گریل ها فقط به عنوان درپوش کانال های محوطه استخرها مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه در صنایع غذایی و آشپزخانه های صنعتی نیز از آنها استفاده می شود .

از گریل های پلی پروپیلن برای جلوگیری از لیز خوردگی لب استخر استفاده می شود و این دسته از گریل ها آنتی باکتریال هستند .