• فارسی
 • 021-41572

  تلفن مشاوره و سفارش

  اتصالات پیمتاش
  بوشن چسبی UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  بوشن مغزی UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  بوشن یکسردنده UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  فلنچ آببند UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  تبدیل یکسردنده UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  سرشلنگی UPVC

  برند : پیمتاش ترکیه

  سایت گلاس ( Sight glass )

  برند : پیمتاش ترکیه