برس دبواری استخر
برس دیواری کوتاه استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ