جارو اتوماتیک استخر
جارو روباتیک استخری E-Klean

برند : کوکیدو هنگ کنگ