جارو استخری
سیستم تصفیه استخر و جکوزی

مولف: شهروز لاجوردی

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

جاروی رباتیک استخری Turbo Trak

برند : کوکیدو هنگ کنگ

جاروی روباتیک استخری Turbo Klean

برند : کوکیدو هنگ کنگ